UAB „Su meile, Milana“, juridinio asmens kodas 306120205, buveinės adresas Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, (toliau – „Bendrovė“) yra įkūrusi „Milana Yoga“ studiją (toliau – „Studija“), kuri yra „Yoga Alliance“ organizacijos sertifikuota RYS200 narė ir vykdo tarptautinius jogos mokytojų kursus (toliau – „jogos mokytojų kursai“), kurie yra pripažįstami „Yoga Alliance“ organizacijos.

Reikalavimai asmeniui

Asmuo, norėdamas įsigyti ir dalyvauti Bendrovės organizuojamuose jogos mokytojų kursuose, registruojasi interneto platformoje milanayoga.com (arba kreipiasi į Studiją el. paštu namaste@milanayoga.com) ir turi praeiti individualų susitikimą (gyvai ar nuotoliniu būdu) su paskirtu Studijos atstovu. Po tokio susitikimo Studija priima sprendimą, ar atitinkamas asmuo gali dalyvauti Studijos organizuojamuose jogos mokytojų kursuose.

Prasidėjus jogos mokytojų kursų užsiėmimams pagal tam kursui konkrečiai priderintą programą, Studija turi teisę vienašališkai sustabdyti konkretaus kliento galimybę tęsti užsiėmimus, įvertinus jo psichologinę ir fizinę būseną, negalavimus bei sutrikimus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos užsiėmimo eigai.

Per  visą  jogos  mokytojų  kursų  laikotarpį  asmuo  privalo  laikytis  šių  jogos  mokytojų  kursų  reikalavimų  ir sąlygų, „Milana Yoga“ studijos veiklos ir elgesio principų, Studijos patvirtintų Paslaugų pirkimo taisyklių, kurios tampa Pirkimo sutartimi, ir Studijos patvirtintos privatumo politikos.

Kursų eiga

Jogos mokytojų kursai susideda iš 10 darbo dienų susitikimų Studijoje, 2 savaitgalių Studijoje, 2 savaitgalių skaitmeniniu (nuotoliniu) formatu (elektroniniais video įrašais) bei 1 išvykstamojo savaitgalio, viso 200 val.

 • 10 darbo dienų susitikimai užskaitomi kaip 75 val. mokymų;
 • vieno savaitgalio mokymai susideda iš 25 val. (nepriklausomai nuo mokymo formato).
Egzaminavimas bei Sertifikavimas

Asmuo, dalyvavęs jogos mokytojų kursuose ir išklausęs visas 200 val. mokymų, jogos mokytojų kursų dalyvavimo sertifikatą (toliau – „Sertifikatas“) gauna tik išlaikęs šių kursų egzaminus.

Tam, kad asmuo, dalyvavęs jogos mokytojų kursuose, gautų Sertifikatą, jis privalo:

 1. būti išklausiusiam visas jogos mokytojų kursų 200 val. mokymų;
 2. parašyti 800-1000 žodžių esė iš pasirinktos knygos;
 3. parašyti 2 su joga susijusius straipsnius (iki 500 žodžių);
 4. stebėti ir aprašyti 4 profesionalias jogos pamokas iš bet kurios profesionalios jogos studijos gyvai ar per nuotolį (youtube netinka);
 5. pravesti 1 val. trukmės jogos užsiėmimų klasę savo kolegoms grupėje;
 6. išlankyti 25 val. jogos praktikų Studijoje arba per nuotolį suderinus su Studijos atstovais.

Asmuo, dalyvavęs jogos mokytojų kursuose ir norintis gauti Sertifikatą bei Indijos universiteto „Dev Sanskrti“ ir „Milana Yoga“ diplomą (toliau – „Diplomas“), turi papildomai peržiūrėti metodinę medžiagą (vaizdo, garso ir tekstinę) skaitmeniniu formatu bei atlikti elektronines užduotis.

Visiems Sertifikato ir Diplomo išdavimo reikalavimams patenkinti asmuo turi pusę metų nuo mokymų pabaigos datos.

Jogos mokytojų kursų kaina, lankymas ir sustabdymas

Bendra jogos mokytojų kursų kaina yra:

 1. registruojantis iki 2024 m. vasario 15 d. – 2299 EUR,
 2. registruojantis nuo 2024 m. vasario 15 d. iki 2024 m. kovo 15 d. – 2399 EUR
 3. registruojantis nuo 2024 m. vasario 15 d. iki 2024 m. balandžio 4 d. – 2499 EUR

į šią kaina įeina visos jogos mokytojų kursų dalys (įskaitant ir išvykstamąjį savaitgalį), egzaminas, siekiant gauti Sertifikatą, ir vertinimas, siekiant gauti Diplomą.

Po to, kai asmuo, praeina individualų susitikimą (gyvai ar nuotoliniu būdu) su paskirtu Studijos atstovu ir gauna Studijos sprendimą, kad jis gali lankyti jogos mokytojo kursus, jis turi susipažinti ir sudaryti su Studija Pirkimo sutartį bei padaryti 500 eurų avansą į Studijos sąskaitą. Likusi dalis už kursus yra sumokamas likus 30 d. iki kurso pradžios arba dėl apmokėjimo gali būti susitariama pagal atskirą individualų grafiką tarp Studijos ir asmens, siekiančio dalyvauti jogos mokytojų.

Studijai sustabdžius galimybę konkrečiam asmeniui tęsti jogos mokytojų kursus dėl neatitikimo šiam kursui taikomiems reikalavimams, tolimesnė kurso eiga yra derinama individualiai arba tokiam asmeniui grąžinamos  sumokėtos  lėšos,  išskaičiavus  proporcingą  dalį  už  jau  suteiktas  paslaugas  (skaičiuojant proporcingai išklausytoms valandoms) ir sumokėtą avansą, kuris pripažįstamas minimaliomis protingomis Studijos patirtomis išlaidomis.

Asmeniui savo iniciatyva pasitraukus iš jogos mokytojų kursų, apie savo pasirinkimą nutraukti Pirkimo sutartį jis tu pranešti el. paštu namaste@milanayoga.com ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki nutraukimo dienos. Asmeniui savo iniciatyva pasitraukus iš jogos mokytojų kursų tokiam asmeniui grąžinamos sumokėtos  lėšos,  išskaičiavus  proporcingą  dalį  už  jau  suteiktas  paslaugas  (skaičiuojant  proporcingai išklausytoms valandoms) ir sumokėtą avansą, kuris pripažįstamas minimaliomis protingomis Studijos patirtomis išlaidomis.

Asmeniui pasitraukus iš jogos mokytojų kursų jam neprasidėjus, Studija pasilieka 500 EUR depozito sumą, kuri pripažįstama minimaliomis protingomis Studijos patirtomis išlaidomis, o likusią sumokėtą sumą grąžina.

Visai atvejais Studija grąžina asmeniui atitinkamai paskaičiuotą sumą per 30 dienų nuo šalių susitarimo apie dalyvavimo jogos mokytojų kursuose nutraukimą.

Asmens duomenų apsauga

Asmenų, dalyvaujančių jogos mokytojų kursuose, asmens duomenų apsauga yra užtikrinama laikantis Studijos patvirtintos privatumo politikos, kuri skelbiama internetiniame puslapyje https://www.milanayoga.com/privatumo-politika/. Visi Studijos klientai privalo saugoti kitų asmenų, dalyvaujančių Studijos užsiėmimuose, duomenis, negali naudoti Studijos lankytojų atvaizdo be jų sutikimo, daryti vykdomų užsiėmimų garso ir/ar vaizdo įrašų be Studijos sutikimo, taip pat juos viešinti.

Tuo atveju, jei asmuo, dalyvaujantis jogos mokytojų kursuose fotografuoja ar filmuoja jogos mokytojų kursų erdvę (kad ir kur ji bebūtų) ir nori ją naudoti socialinėse platformose, turi dėti žymėjimą „@milanayoga“.

Tuo atveju, jei daromas vedamų jogos mokytojų kursų vaizdo ar garso įrašas (kiekvienas dalyvaujantis jogos mokytojų kursuose turi teisę pažymėti pirkdamas šiuos kursus, ar jis sutinka, kad jo atvaizdas patektų į  tokius  įrašus),  su  kuriais  Studijos  atstovas  pasidalina  su  visais  dalyvaujančiais  atitinkamuose  jogos mokytojų kursuose, tokių vaizdo ar garso įrašų naudojimas viešai yra griežtai draudžiamas ir yra skirtas tik asmeniniams metodiniams vykdomo kurso tikslams.

>