UAB „Su meile, Milana” (toliau – Bendrovė) gerbia visų savo klientų (paslaugų ir prekių pirkėjų), įskaitant ir    įkurtos    “Milana   Yoga”    studijos    (toliau    –    Studija)    klientus,    taip    pat    internetinių    puslapių https://www.milanayoga.com/,https://www.milanajasinskyte.com/ ir https://www.milanadance.lt/ (toliau – Internetiniai puslapiai) lankytojus (toliau – Klientai), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.

Naršydami Bendrovės valdomuose Internetiniuose puslapiuose, užsisakydami ar naudodamiesi Bendrovės bei Studijos paslaugomis ir (ar) prekėmis, užsisakydami naujienlaiškius ir svarbius pranešimus Internetiniuose puslapiuose ar pildydami per juos asmeninius užklausimus bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, dėl kurių reikės Jūsų atskiro sutikimo). Jūsų duomenų saugumas mums yra ypatingai svarbus, dėl to renkame ir valdome tik būtiniausius jūsų asmeninius duomenis, be kurių negalėtume užtikrinti sklandaus Internetinių puslapių veikimo ar paslaugų suteikimo.

Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo  (toliau  –  „ADTAĮ“),  Lietuvos  Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

KOKIAIS TIKSLAIS IR PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Studijos paslaugų užsakymas, apdorojimas, administravimas bei naudojimasis

Užsakant Studijos paslaugas tiesiogiai, atvykus į Studiją, ar pasinaudojant Internetiniais puslapiais, ar atsiuntus elektroninį laišką, ar užpildžius užklausos formą bei rezervuojant užsiėmimų ir (ar) praktikų laikus paslaugų sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo ir rezervacijos duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, miestas, kuriame gyvenate, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita), tuo atveju, jei organizuojama paslauga užsienyje (retreat‘ų metu), gali būti prašoma paso/ID duomenų), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą. Prieš pradedant teikti paslaugas ar paslaugų suteikimo metu Studijoje, mes taip pat galime surinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis apie Jūsų sveikatos būsena (nėštumas, traumos, išvaržos, depresija ir pan.) ir kitas asmenines aplinkybes (nelaimingi atsitikimai, sukrečiantys įvykiai šeimoje ar artimoje aplinkoje), kurių reikia siekiant įvertinti, ar konkreti paslauga Studijoje Jums gali būti pradėta teikti ar tęsiama pagal Studijos veiklos ir elgesio principus.

Užsakant jogos mokytojų kursus, mes papildomai galime surinkti ir tvarkyti duomenis, būtinus įvertinti, ar atitinkate „Yoga Alliance“ organizacijos keliamus reikalavimus ir standartus, kurių reikia tam, kad galėtumėte pretenduoti ir gauti „Yoga Alliance“ organizacijos pripažįstamą sertifikatą, pvz., jūsų turimas išsilavinimas, patirtis su joga ir kitomis panašiomis ar susijusiomis praktikomis, informaciją apie psichologinę ir fizinę būseną, negalavimus bei sutrikimus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos užsiėmimo eigai ir pan. Šie duomenys taip pat renkami paslaugų sutarties pagrindu.

Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir suteikti paslaugų Studijoje.

Jogos mokytojų kursų metu metodiniais, socialinių platformų sklaidos bei reklamos tikslais gali būti daromi užsiėmimų  garso  ar/ir  vaizdo  įrašai,  kurie  tuomet  gali  būti  išdalinami  atitinkamų  jogos  mokytojų  kursų dalyviams, viešinami per socialines platformas ar naudojami reklaminėje medžiagoje. Prieš įsigyjant jogos mokytojų kursus, asmuo pažymi, ar jis sutinka, kad jo atvaizdas patektų į tokius įrašus. Vėliau, kursų eigoje asmuo  bet  kada  gali  pakeisti  savo  pasirinkimą  dėl  tolimesnių  įrašų,  apie  savo  pasirinkimą  parašęs  el. adresu namaste@milanayoga.com. Vaizdo ir garso įrašų duomenys renkami asmens sutikimo pagrindu.

Saugojimo terminas: Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.

Internetinių puslapių užklausos ir naujienlaiškių užsakymas

Kai užpildote ir pateikiate asmeninės užklausos formą mūsų Internetiniuose puslapiuose, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą ar paklausimą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Taip pat, jeigu norėsite pasinaudoti mūsų Internetinių puslapių funkcijomis, arba norėsite gauti mūsų naujienlaiškį, supildysite mūsų kontaktinę formą, suteiksite mums savo asmeninius duomenis: el. pašto adresą, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos informaciją, telefono numerį.

Jums nepateikus šių asmens duomenų Bendrovė negalės atsakyti į Jūsų užklausą ar siųsti naujienlaiškių. Saugojimo terminas: kol Bendrovė ruoš bei pateiks atsakymą į Jūsų paklausimą bei ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Internetinių puslapių naršymas ir slapukai

Kuomet naršote Internetiniuose puslapiuose, automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie jūsų įrenginį

– naršyklė, IP adresas, laiko juosta ir jūsų įrenginio slapukai. Taip pat renkame statistinius duomenis apie naršymą svetainėje: puslapiai, kuriuose apsilankote; produktai, kuriuos peržiūrite bei kita svetainės naršymo informacija.

Automatiškai renkami duomenys yra naudojami Internetinių puslapių analitikoje. Tačiau užtikriname, kad statistinėje  informacijoje  neįmanoma  atpažinti  konkrečių  vartotojų  tapatybės.  Galite  apsilankyti  mūsų svetainėje, nesuteikdami jokios informacijos, kuria būtų galima identifikuoti jūsų asmens tapatybę, tai galite padaryti [čia reikėtų parašyti, kaip tą gali padaryt]

Turite pasirinkimą nesuteikti mums savo asmeninių duomenų, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis visomis Internetinių puslapių teikiamomis funkcijomis.

Internetiniuose puslapiuose naudojami šie slapukai:

Pavadinimas

Tikslas

Saugojimo trukmė

_ga

Šis slapukas skirtas tam, kad užregistruotų Jūsų unikalų identifikavimo kodą, naudojamą statistiniams naršyklės lankymo rodikliams sudaryti.

399 dienos

_gat

Google Analytics įrankis užklausų kiekio optimizavimui

1 diena

_gid

Šis slapukas skirtas tam, kad užregistruotų Jūsų unikalų identifikavimo kodą, naudojamą statistiniams naršyklės lankymo rodikliams sudaryti.

1 diena

Techniniai  slapukai.  Techniniai  slapukai  padeda  atvaizduoti  Jums  interneto  svetainės  turinį  Jūsųfunkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje.

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje Jums būtų naudingi. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant pateikti Jums komercinius pasiūlymus.

Taip pat galime rinkti ir asmeninius duomenis, kuriuos jūs mums suteikiate (vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefonas, įmonės duomenys, adresas, prisijungimo duomenys), jei sukuriate paskyrą Internetiniuose puslapiuose. Juos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu. Ir saugome tol, kol esat registruotas vartotojas.

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES JŪS TURITE?

Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

Jūsų teisė

Aprašymas

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus prašydami:


 • patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui: kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų (ir kokias apsaugos priemones taikome perduodami duomenis trečiosioms šalims), kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenimis.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame šioje privatumo politikoje.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime, Jums paprašius ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais

atvejais:

 • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įgyvendinant teisinius įsipareigojimus, įtvirtintus Reglamente ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet

nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • jie nebėra reikalingi įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems buvo surinkti, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs esate paprieštaravęs (-usi) duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisinės priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba galite pateikti prašymą, kad mes tiesiogiai persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaromos sutarties vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

 

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.


Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos sprendimo būdas arba jeigu, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

KAIP NAGRINĖJAMI JŪSŲ PATEIKTI PRAŠYMAI?

Siekdami apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu galime prašyti Jus nurodyti Jūsų užklausos ar paslaugų suteikimo metu pateiktus duomenis (pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį), kad palygintume, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais mūsų turimais duomenimis. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodyti duomenys nesutaps su mūsų turimais), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas, ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo informuoti Jus apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateiktų prašymų sudėtingumą ir skaičių ir apie tai Jus informavus.

Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipsitės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas bus nepagrįstas, pasikartojantis  ar  neproporcingas,  tokiu  atveju  galėsime  imti  pagrįstą  mokestį,  kurio  dydis  neviršys duomenų teikimo sąnaudų.

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovės darbuotojų ir (ar) atstovų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei vykdyti savo pareigas ir tik darbuotojui (ar) atstovui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams ir valdytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai (pvz., duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių   administravimo   ir   susijusias   paslaugas   teikiančioms,   programinę   įrangą   kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, savo teisiniams ir atitikties konsultantams, išorės auditavimo kompanijoms);
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
 • Studijos mokytojams, suteikiantiems Jums užsakytas paslaugas ir (ar) praktikas Studijoje;
 • su Jūsų sutikimu kitoms trečiosioms šalims.

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių apsauga.

Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Internetiniuose puslapiuose gali būti kitų svetainių, kurių mes nevaldome, nuorodos. Pažymime, kad mes nesame atsakingi už kitų svetainių ar trečiųjų šalių asmeninių duomenų rinkimo procesus. Palikus mūsų svetainę, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių svetainių privatumo politikas.

DUOMENŲ APSAUGA

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie šią privatumo politiką arba apie jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu namaste@milanayoga.com.

Duomenų valdytojas – UAB „Su meile, Milana”, j. a. k. 306120205, buveinės adresas Gedimino pr. 27, LT- 01104 Vilnius.

>